• Chia sẻ Facebook
  • Chia sẻ Pinterest
  • Chia sẻ Twitter
  • Chia sẻ LinkIn
  • Copy Link
  • Đến bình luận

Cách sửa lỗi ảnh, video ngược khi quay chụp bằng camera trước trên iPhone

Do sử dụng camera trước của điện thoại iPhone để quay phim, chụp ảnh nên nhiều khi mọi người gặp vấn đề chữ ngược khi chụp ảnh, quay video.

Trong thời gian học online do covid vừa qua, Nhiều giáo viên, học sinh và cả phụ huynh đều gặp khó khi học online. Nhất là đối với trẻ tiểu học khi sử dụng điện thoại iPhone để học.

Có một lý do dở khóc dở cười là vấn đề chữ ngược, hình ảnh ngược khi sử dụng camera trước của iPhone. Vậy làm cách nào để hết tình trạng ngược chữ, ngược hình ảnh khi sử dụng camera trược.

Cách sửa lỗi ngược chữ hình, hình ảnh khi sử dụng camera trước trên iPhone

Để sửa vấn đề này cần vào phần cài đặt điện thoại để sửa.

1. Truy cập Cài đặt (Setting)

Cách sửa lỗi ảnh, video ngược khi quay chụp bằng camera trước trên iPhone

2. Truy cập Camera

Cách sửa lỗi ảnh, video ngược khi quay chụp bằng camera trước trên iPhone

3.  Tìm đến phần "Đối xứng camera trước"

- Nếu đang để ON (Xanh) thì chuyển lại về Xám để tắt (OFF)

Cách sửa lỗi ảnh, video ngược khi quay chụp bằng camera trước trên iPhone

Vậy là đã thành công. Giờ bạn có thể chụp ảnh bằng camera trước hoặc quay phim mà không sợ chữ ngược nữa. 

Cách sửa lỗi ảnh, video ngược khi quay chụp bằng camera trước trên iPhone

 

Thẻ Tags

Hãy để lại bình luận của bạn

CopyRight 2022 Designed by W3S

Đang tải dữ liệu...