Admin - 22/03/2021 471

Từ Iphone 12  Hoặc với các điện thoại Iphone update iOS 14.6 trở lên trở đi, sẽ có kết nối 5G trên điện thoại của bạn. Tuy nhiên chỉ có một số địa điểm mới ...

1

Admin - 16/05/2021 377

Nếu bạn có bàn phím bên ngoài được kết nối với iPad, bạn có thể sử dụng phím tắt để thực hiện những việc thông thường cần chuột, bàn di chuột hoặc thiết bị ...

2

Admin - 16/03/2021 374

Phần trăm pin trên máy hiển thị trên góc giúp bạn dễ theo dõi được mức pin còn lại của thiết bị., nhưng cách hiển thị phần trăm pin iPhone sẽ khác nhau tùy ...

3

Admin - 06/04/2021 320

Nếu bạn cần sửa chữa các thiết bị Apple, cách tốt nhất là tìm hiểu xem thiết bị của mình có còn bảo hành không. Trong bài viết dưới đây, Congngheso24h.net ...

4

Admin - 18/06/2021 235

Trên thiết bị iOS của bạn mặc định sẽ để chế độ update tự động cập nhật . Nếu bạn thấy phiên bản iOS đang dùng rất tốt, không muốn update lên phiên bản mới ...

5

Admin - 22/03/2021 471

Từ Iphone 12  Hoặc với các điện thoại Iphone update iOS 14.6 trở lên trở đi, sẽ có kết nối 5G trên điện thoại của bạn. Tuy nhiên chỉ có một số địa điểm mới ...

1

Admin - 16/05/2021 377

Nếu bạn có bàn phím bên ngoài được kết nối với iPad, bạn có thể sử dụng phím tắt để thực hiện những việc thông thường cần chuột, bàn di chuột hoặc thiết bị ...

2

Admin - 16/03/2021 374

Phần trăm pin trên máy hiển thị trên góc giúp bạn dễ theo dõi được mức pin còn lại của thiết bị., nhưng cách hiển thị phần trăm pin iPhone sẽ khác nhau tùy ...

3

Admin - 06/04/2021 320

Nếu bạn cần sửa chữa các thiết bị Apple, cách tốt nhất là tìm hiểu xem thiết bị của mình có còn bảo hành không. Trong bài viết dưới đây, Congngheso24h.net ...

4

Admin - 18/06/2021 235

Trên thiết bị iOS của bạn mặc định sẽ để chế độ update tự động cập nhật . Nếu bạn thấy phiên bản iOS đang dùng rất tốt, không muốn update lên phiên bản mới ...

5

Designed by Thietkeweb3s.net

Đang tải dữ liệu...