Admin - 22/03/2021 897

Trên điện thoại iPhone, bạn có thể xóa một số ứng dụng cài mặc định của Apple khi không sử dụng. Tuy nhiên bạn vô tình xóa một ứng dụng iPhone tích hợp sẵn ...

1

Admin - 22/05/2021 865

Khi vừa download xong một loạt hình ảnh hoặc video vào ứng dụng File trên iPhone hoặc iPad của mình, bạn cần sao chép những hình ảnh, video đó vào thư viện ...

2

Admin - 26/07/2021 426

Hiện nay, gần như tất cả mọi người cá nhân tại Việt Nam đều sử dụng Zalo để liên hệ. Vì vậy việc sao lưu tin nhắn trên zalo là rất cần thiết để khi bạn đổi ...

3

Admin - 16/03/2021 423

Khi xem Youtube, mỗi lần quảng cáo xuất hiện gây khó chịu với người dùng. Đặc biệt khi bạn đang nghe bản nhạc hay bài hát yêu thích đùng cái có quảng cáo bài ...

4

Admin - 16/03/2021 373

Tạo lịch bằng ảnh cá nhân rất đơn giản khi chúng ta có thể sử dụng phần mềm tạo lịch cá nhân hoặc các ứng dụng tạo lịch rất đơn giản. Người dùng có thể lựa ...

5

Admin - 08/05/2021 351

MacOS Catalina và iPadOS bao gồm hỗ trợ cho mộ t tính năng mới gọi là Sidecar, được thiết kế để cho phép bạn sử dụng iPad làm màn hình phụ cho máy Mac. Sidecar ...

6

Admin - 15/03/2021 266

Để truyền các file tệp tin, file ảnh, file video giữa các thiết bị Apple chúng ta thường sử dụng 1 ứng dụng có sẵn là AirDrop. Ứng dụng AirDrop giúp chia ...

7

Admin - 22/03/2021 897

Trên điện thoại iPhone, bạn có thể xóa một số ứng dụng cài mặc định của Apple khi không sử dụng. Tuy nhiên bạn vô tình xóa một ứng dụng iPhone tích hợp sẵn ...

1

Admin - 22/05/2021 865

Khi vừa download xong một loạt hình ảnh hoặc video vào ứng dụng File trên iPhone hoặc iPad của mình, bạn cần sao chép những hình ảnh, video đó vào thư viện ...

2

Admin - 26/07/2021 426

Hiện nay, gần như tất cả mọi người cá nhân tại Việt Nam đều sử dụng Zalo để liên hệ. Vì vậy việc sao lưu tin nhắn trên zalo là rất cần thiết để khi bạn đổi ...

3

Admin - 16/03/2021 423

Khi xem Youtube, mỗi lần quảng cáo xuất hiện gây khó chịu với người dùng. Đặc biệt khi bạn đang nghe bản nhạc hay bài hát yêu thích đùng cái có quảng cáo bài ...

4

Admin - 16/03/2021 373

Tạo lịch bằng ảnh cá nhân rất đơn giản khi chúng ta có thể sử dụng phần mềm tạo lịch cá nhân hoặc các ứng dụng tạo lịch rất đơn giản. Người dùng có thể lựa ...

5

Admin - 08/05/2021 351

MacOS Catalina và iPadOS bao gồm hỗ trợ cho mộ t tính năng mới gọi là Sidecar, được thiết kế để cho phép bạn sử dụng iPad làm màn hình phụ cho máy Mac. Sidecar ...

6

Admin - 15/03/2021 266

Để truyền các file tệp tin, file ảnh, file video giữa các thiết bị Apple chúng ta thường sử dụng 1 ứng dụng có sẵn là AirDrop. Ứng dụng AirDrop giúp chia ...

7

Designed by Thietkeweb3s.net

Đang tải dữ liệu...